Productiemodule
onderdeel van de Checked IT BI-Suite

Hoe staat de productie
van uw zorginstelling ervoor?

In de productiemodule staat de werkvloer centraal. Hoeveel werk wordt er verzet per zorgverlener, per cliënt of per locatie? Hoeveel tijd nemen de ADL-taken in beslag? De rapportages zijn geschikt voor uw financier en de productiecijfers zijn gespecificeerd met financiersstromen (WLZ, ZVW, WMO, GGZ, DBC, JW, etc.)

Door deze informatie te koppelen aan de andere modules uit de BI-Suite ontstaat breed inzicht in de processen binnen uw instelling. Verbanden die normaal lastig te leggen zijn, worden direct glashelder.

Wij kunnen u helpen!

Met meer dan 15 jaar ervaring in de zorg, kennen wij de branche door en door. Binnen 14 dagen integreren wij onze data-analyse in uw zorginstelling.

Alle modules in de Checked IT BI-Suite

De Checked IT BI Suite bestaat uit vier modules, waar we bovendien verbanden tussen kunnen leggen. Zo integreren wij uw financiële datastroom met de cliënt- en productiemodule.

Direct inzicht in uw actuele cliëntenpopulatie

De gestandaardiseerde dashboards en overzichten van Checked IT geven u direct en actueel inzicht in:

 • Cliëntinformatie per zorgstroom /  financiering /  legitimatie
 • Legitimatie informatie met diverse dwarsdoorsnedes
 • Zorgprofielen
 • Verleende zorg

Hoe staat de productie van uw organisatie ervoor?

De dashboards en overzichten van Checked IT bieden u onder andere inzicht in:

 • De productiecijfers per financierstroom
 • De productmix (Dienstverleningsmix)
 • Doelmatigheid

Is uw organisatie financieel gezond?

Checked IT geeft u via intuïtieve dashboards en overzichten inzicht in uw:

 • Verlies- en Winst
 • Balans
 • Ratio’s
 • Kengetallen (K)PI’s

Heeft uw organisatie meerdere administraties? Wij kunnen deze voor u consolideren.

Direct en actueel inzicht in uw

 • Formatie / contracturen
 • Effectiviteit & declarabiliteit
 • Verlof & Verzuim
 • Compensatie uren (plus- & min uren)
 • Tijdregistratie (analyse)

Checked IT maakt het mogelijk!

Meer weten over onze krachtige BI Suite?

Bel Checked IT op 06-52371993, of mail naar info@checkedit.nl