Arrangeren
de juiste zorg op de juiste plaats

Arrangeren van zorg
bij passende zorg hoort passende bekostiging

Bij het arrangeren van zorg is het van groot belang dat de regie bij de cliënt blijft. Checked IT heeft een tool ontwikkeld waarmee de cliënt medezeggenschap kan krijgen. Door medezeggenschap van de cliënt over de invulling van het beschikbare budget en keuzes voor de dienstverleners voor de invulling van het arrangement, is de te leveren zorg individueel afgestemd. Hiermee wordt inzicht verkregen op de te leveren zorg, zodat dit meegenomen kan worden in de begroting, forecasting en personeelsplanning.

Checked IT integreert de kosten van samenwerkingspartners in de analyse. Hierdoor kunt u de zorg(capaciteit) per cliënt nauwkeurig arrangeren. Met andere woorden: u levert uw cliënt de juiste zorg, op de juiste plaats.

  • Het vergroten van de zelf- & samenredzaamheid
  • Samenwerkingspartners worden ingeweven in de analyse
  • Nauwkeuriger plannen van zorg(capaciteit)
  • Gezamenlijk met de cliënt zoeken naar integrale oplossing voor wonen, zorg & welzijn
  • De juiste zorg op de juiste plaats