Informatie-bescherming en Privacy beleid
Checked IT B.V.

Passend beleid

De  intenties en richting van haar informatiebeveiligingsbeleid van Checked IT B.V. moet passen bij de missie en visie van Checked IT B.V.

Onze missie is om zorgaanbieders te voorzien van relevante verantwoordings- en stuurinformatie tegen een betaalbaar tarief zodat zij zich, in een omgeving die continu in beweging is, kunnen richten op hun maatschappelijke doelstelling.

Onze visie is dat Checked IT B.V. met integrale, betrouwbare en flexibele informatievoorziening kan bijdragen aan de maatschappelijke opgave waarvoor zorgaanbieders staan of komen te staan.

Het hoofddoel van Checked IT B.V. is het ontwikkelen en leveren van een veilig, betrouwbaar en flexibel informatiesysteem voor zorgaanbieders en organisaties in de zorgsector.

Wij geloven in de kracht van integrale informatievoorziening. Met een datagedreven aanpak bieden wij ondersteuning bij het verbeteren van de bedrijfsvoering van zorgaanbieders.

Het informatiesysteem moet voldoen aan de onderstaande algemene uitgangspunten.

Algemene uitgangspunten:

  • Flexibel zijn zodat snel ingespeeld kan worden op veranderingen in de gewenste verantwoordings- en stuurinformatie
  • Continu aansluiten bij de geldende wet- & regelgeving omtrent informatiebeveiliging
  • Tijdig, volledig en beschikbaar voor enkel bevoegde personen of entiteiten

IBP doelstellingen

De IBP doelstellingen zijn het beschermen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie rekening houdend met de eis van flexibiliteit.

Verbintenis om te voldoen aan de eisen

De directie belooft dat zij zich zal inzetten om te voldoen aan alles eisen in verband met Informatiebescherming en Privacy die voor de organisatie van toepassing zijn.

Verbintenis tot continue verbetering

De directie belooft dat zij zich zal inzetten voor continue verbetering van dit Information Security Management System.

Benieuwd wat hoe wij u kunnen helpen?

Wij vertalen uw ruwe datastromen naar concrete managementinformatie. Daag ons uit!